Beskrivelse

Med masser af luft omkring og tæt på bymidten ligger disse 68 boliger af varierende størrelse. I gåafstand er der mulighed for indkøb af dagligvarer, og lige udenfor “døren” er der bybusforbindelse til midtbyen, hvis man da ikke lige vil gå en lille tur på 10-15 min. til byens centrum.

Det føles trygt og godt at bo der. Man holder øje med hinanden og hjælper, hvis der er behov for det.

14 forskellige udvalg er med til at skabe liv i seniorbofællesskabet. Der arrangeres fællesspisning en gang om måneden i vinterhalvåret. Desuden kan nævnes fællessang i festsalen, litteraturklub, banko, petanque, tennis, krolf, udflugt en gang om året, afholdelse af Sct. Hans mm.
Et haveudvalg på ca 20 personer sørger for, at haven/parken altid fremtræder lokkende at opholde sig i. Alle hjælper efter evne og mulighed. Dårlig samvittighed, hvis man ikke lige kan, eksisterer ikke i Brynhildsparken.

Har man behov for lidt håndværksmæssigt arbejde, kan der frit benyttes Brynhildsparkens værksteder. (Træværksted / metalværksted / krearum / edb.lokale mm.  Derudover er der fitnessrum og spabad. Bilpleje kan foregå i parkeringskælderen.

Aktiviteter/Nyheder