Café og Festsal

Café

Cafe`en bliver til daglig anvendt af beboerne til forskellige fællesaktiviteter – det være sig kortspil – små hyggelige sammenkomster mm.

Beboerne kan leje cafe`en og der er mulighed for at dække op til 16 personer.

Festsal

I festsalen bliver der afholdt fællesmøder såsom beboermøder og generalforsamlinger.

Endvidere bliver der arrangeret bankospil og fællesspisning mm.

Der kan dækkes op til 80 personer i festsalen.

Festsalen kan lejes af beboerne i forbindelse med fødselsdage eller anden privat fest.