Randers Andelsmejeri

Randers Andelsmejeri blev oprettet i 1913 på foranledning af en række mælkeleverandører, som hidtil havde leveret mælk til de mange småmejerier, der fandtes i byen.
Men leverandørerne ønskede nu selv at tage hånd om produktionen i et nyt andelsforetagende.
Produktionen i Randers Andelsmejeri omfattede i første omgang konsummælk og smør, som i hovedsagen blev afsat lokalt.

I 1918 optog mejeriet produktion af fløde på flasker og fra 1928 fremstillede man også ispinde og iscreme. Navnet på isprodukterne var Svaleis.
I slutningen af 30’erne kom produktion af blåskimmelost til.
I 1941 blev mejeridriften i Randers centraliseret, så kun to mejerier, Strømmens Mejeri og Randers Andelsmejeri, leverede mælk til byens borgere.

Efterhånden var Randers Andelsmejeris bygninger i Store Voldgade/Borgergade blevet for små og utidssvarende.
Samtidig ønskede kommunen at bryde Klostergade igennem til Staldgårdsgade.

Mælkecentralen

I 1962 var Randers Andelsmejeri i gang med et nybyggeri på Mariagervej, som skulle afløse det gamle bygningskompleks.
Samtidig blev Strømmens Mejeri nedlagt. Ved samme lejlighed gik man fra klare flasker over til de brune mælkeflasker.

De hestetrukne mælkevogne forsvandt også fra gadebilledet. Der blev ikke bygget hestestalde ved det nye mejeri.

Det nye mejeri blev taget i brug i efteråret 1962 og fik navnet Randers Mælkecentral.