Valkyrien Brynhild

Valkyrien Brynhild har været navngivende til Brynhildsvej og Seniorandelsboligforeningen Brynhildsparken.

Valkyrier, de valkårende el. vælgere af de faldne, var en gruppe af feminine magter, der blev associeret med krig og død og guden Odin.

Kilderne beretter, at de var gudinder, der udpegede hvilke krigere, der skulle falde i kamp, og som skulle tilbringe efterlivet i Odins borg Valhalla.

Denne funktion knyttede dem til skæbnebegrebet, der spillede en stor rolle i nordisk kultur.

I Valhalla ville krigerne blive medlemmer af Odins hird, einherjerne, som skulle kæmpe for ham i den sidste kamp ved Ragnarok.

I dette dødsrige ville krigere blive opvartet af valkyrier.

I flere heltesagn og digte optræder valkyrierne også som dødelige krigeres elskerinder.

I dem fremstilles de også ofte som kongedøtre og knyttes til svaner.

Disse digte blev forfattet til aristokratiet og afspejlede derfor de forestillinger, der var udbredt i samfundets øverste lag.

De var en del af en særlig krigerideologi centreret omkring Valhallamytologien, som var opstået i perioden før vikingetiden.

I den ideologi indgik valkyrierne som et vigtigt element.