Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af bygninger og udenomsarealer bliver for det meste udført af beboerne. 
Der er nogle kyndige damer og herrer, som passer blomsterbedene, sørger for græsklipning og servicerer bygninger og de tekniske anlæg, samt i nødvendigt omfang tilkalder autoriserede håndværkere.
Det skal her nævnes, at alt arbejde af beboerne sker på frivillig basis, alt efter lyst og helbred. Når der trænger til en ekstra hånd, bliver der indkaldt til fælles arbejdsdag. Her møder rigtig  mange op for at gøre en indsats, og dagen afsluttes med hyggeligt samvær